My Coner Coffee

My Coner Coffee

Nhà hàng cafe

Investor/chủ đầu tư: Vincom
Location/địa điểm: Time City, Minh Khai, Hà Nội
Project Year/năm hoàn thành: 2015
Design Construction/thiết kế thi công: 5AArchitects

Đây là không gian cafe được chủ đầu tư triển khai theo chuỗi, với thiết kế hiện đại, sáng tạo. Toàn bộ chuỗi được triển khai từ năm 2013 đến 2014 hoàn thành với hệ thống chuỗi 12 cửa hàng. Dưới đây là một số hình ảnh thiết kế của cafe My Coner.