VTV Cab Office

VTV Cab Office

Workspace văn phòng

Investor/chủ đầu tư: VTV Cab
Location/địa điểm: Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Project Year/năm hoàn thành: 2017
Design Construction/thiết kế thi công: 5AArchitects

Thiết kế thi công văn phòng trụ sở Truyền hình Cab VTV, thiết kế với 7 tầng,
tổng diện tích 8000m2.