M5 Bar Beer Restaurant

M5 Bar Beer Restaurant

Nhà hàng cafe

Investor/ chủ đầu tư: M5
Location/ địa điểm: Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
Project Year/ năm hoàn thành: 2017
Area/ quy mô diện tích: 475.0 m2
Design Construction by/ thiết kế thi công: 5AArchitects
5ATeam Design: Kts. Nguyễn Tiến Dũng, Kts. Phạm Phương Anh, Trần Vinh, Phương Thảo

Thiết kế nhà hàng đẹp là phần quan trọng không nhỏ trong việc quảng bá hình ảnh thương hiệu và thu hút khách hàng của nhà hàng. Ý thức được điều đó chủ đầu tư nhà hàng Bia M5 đã liên hệ và muốn Kiến trúc 5A tư vấn set up nội thất nhà hàng.