Hạ Long Hotel

Hạ Long Hotel

Khách sạn nghỉ dưỡng

Investor/chủ đầu tư: Mr. Trường
Location/địa điểm: Hạ Long, Quảng Ninh
Project Year/năm Thiết kế: 2017
Area/diện tích: 14000 m2
Design / Thiết kế: 5AArchitects