Neoclassical Villa Mr. Hưng

Neoclassical Villa Mr. Hưng

Nhà ở biệt thự

Owners/Chủ nhà: Anh Hưng
Location/Địa điểm: Lạng Sơn, Việt Nam
Project Year/Năm Thiết kế thi công: 2015
Area/Diện tích: 300m2
Design Construction/Thiết kế thi công: 5AArchitects