Thái Villa

Thái Villa

Nhà ở biệt thự

Owners/Chủ nhà: Mr. Thái
Location/Địa điểm: Nam Trực, Nam Định
Project Year/Năm hoàn thành: 2017
Area/Diện tích: 350m2
Design Construction/Thiết kế thi công: 5AArchitects