Hùng Villa

Hùng Villa

Nhà ở biệt thự

Owners/Chủ nhà: Mr. Hùng
Location/Địa điểm: Cổ Phúc, Trấn Yên, Yên Bái, Việt Nam
Project Year/Năm Thiết kế: 2016
Area/Diện tích: 200m2
Design Construction/Thiết kế thi công: 5AArchitects