Sơn Villa

Sơn Villa

Nhà ở biệt thự

Owners/Chủ nhà: Anh Sơn
Location/Địa điểm: Tp Bắc Ninh, Bắc Ninh, Việt Nam
Project Year/Năm Thiết kế thi công: 2017
Area/Diện tích: 400m2
Design Construction/Thiết kế thi công: 5AArchitects