MeatPlus No 5 - Ham Nghi - Contruction

MeatPlus No 5 - Ham Nghi - Contruction

Nhà hàng cafe

Thi công nhà hàng MeatPlus Cơ sở số 5

Ảnh quá trình thi công nhà hàng MeatPlus cơ sở số 5, Hàm Nghi, Mỹ Đình.

Investor/chủ đầu tư: Laguna Beach.
Location/địa điểm: Ham Nghi, Ha Noi, Viet Nam
Project Year/năm hoàn thành: 2018
Area/diện tích: 1000.0 m2
Design Construction/thiết kế thi công: 5AArchitects
Chủ trì: Kts.Nguyễn Tiến Dũng
5ATeam: Kts. Phương Anh, Tiến Mạnh, Đức Chung, Đức Bảo, Minh Huy.

Phương án thiết kế chúng tôi đăng tại bài viết: thiết kế nhà hàng Meatplus độc đáo với thác nước trong nhà.