Spa Thái Nguyên

Spa Thái Nguyên

Khách sạn nghỉ dưỡng

Investor:        Ms. Hải
Location:        Thai Nguyen, Viet Nam
Project Year:  2019
Area:              1250 m2
Design:           5AArchitects