Hao House

Hao House

Nhà ở biệt thự

Owners/Chủ nhà:       Mr. Hao
Location/Địa điểm:     Phuc Tho, Ha Noi
Project Year/Năm:     2017
Area/Diện tích:           350m2
Design Construction: 5AArchitects