Lotus restaurant

Lotus restaurant

Nhà hàng cafe

Investor/chủ đầu tư: Nhà hàng sen
Location/địa điểm: Hà Nội
Project Year/năm hoàn thành: 2017
Area/diện tích: 450.0 m2
Design Construction/thiết kế thi công: 5AArchitects