MeatPlus Vientiane - Laos

MeatPlus Vientiane - Laos

Nhà hàng cafe

MeatPlus Restaurant Vientiane
Thiết kế Nhà hàng Meatplus Viêng Chăn, Lào.
Investor/chủ đầu tư: Laguna Beach, K'mart
Location/địa điểm: Vientiane Center, Vientiane, Laos
Project Year/năm hoàn thành: 2018
Area/diện tích: 350.0 m2
Design Construction/thiết kế thi công: 5AArchitects

   Bất ngờ khi kiến trúc 5A nhận được dự án này, lại thêm một nhà hàng mới của chuỗi nhà hàng Meatplus vốn đã rất thành công và nổi tiếng. Dự án lần này chúng tôi tiếp cận có địa điểm trên nước bạn Lào, tại thủ đô Vientiane. Tại nơi đây có nhiều hạn chế về vấn đề ngôn ngữ, về giao thông đi lại và nhiều yếu tố khác dẫn đến việc tìm vật liệu để thi công trở lên khó khăn hơn nhiều. Một số vật liệu được chuyển từ Việt Nam sang, hoặc chuyển từ Trung Quốc, từ Thái Lan, và tại Lào.
Đây là một dự án mang lại nhiều dấu ấn đặc biệt cho kiến trúc 5A khi chủ đầu tư là nhà hàng Meatplus đến từ Hàn Quốc, thiết kế thi công nhà hàng tại Lào, đơn vị thiết kế thi công là kiến trúc 5A từ Việt Nam. Trong quá trình thi công thì vật liệu được chuyển từ Lào, Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan.

Thiết kế nhà hàng với những vật liệu chủ đạo mang đến đặc trưng và tính nhận diện thương hiệu riêng. không gian nội thất vẫn được chúng tôi thiết kế với các vật liệu như Gạch cổ, gỗ cổ... nhấn thêm vào đó là một vài đặc trưng bản xứ tại Vientiane.