Meatplus Restaurant No.4

Meatplus Restaurant No.4

Nhà hàng cafe

Investor/chủ đầu tư:
Location/địa điểm: Cầu Giấy Hà Nội
Project Year/năm hoàn thành: 2018
Area/diện tích: 450.0 m2
Design Construction/thiết kế thi công: 5AArchitects