MeatPlus Phan Ke Binh

MeatPlus Phan Ke Binh

Nhà hàng cafe

Investor: Laguna Beach.
Location: Phan Ke Binh, Ha Noi, Viet Nam
Project Year: 2016
Area: 480.0 m2
Design by: 5AArchitects
Construction: 5AArchitects
   Vốn là một Gara ô tô cũ, là hệ nhà tạm với hệ kết cấu đã yếu kém. Chủ đầu tư muốn cải tạo lại thành một nhà hàng với phong cách nội thất độc đáo. 5A đã tiến hàng khảo sát kiến trúc, kết cấu và hệ thống kỹ thuật khác có liên quan. Sau khi tiến hành khảo sát nhận thấy hệ kết cấu đã cũ gia cố tận dụng nhiều không đảm bảo vững chắc cho một nhà hàng. Hệ mái thấm dột, hệ dầm đã võng...

   Vì vậy đã đề xuất thay đổi hệ kết cấu, thay hệ dầm, cột khác mới đảm bảo cho việc cải tạo nội thất nhà hàng bên trong.