Hải Tiến Hotel

Hải Tiến Hotel

Khách sạn nghỉ dưỡng

Investor/chủ đầu tư: Mr. Trinh
Location/địa điểm: Hải Tiến, Thanh Hóa
Project Year/năm hoàn thành: 2017
Area/diện tích: 7000 m2
Design Construction/thiết kế thi công: 5AArchitects

Khách sạn Biển thiết kế với hình khối đơn giản, chuyển tiếp bằng đường cong, với bề mặt tiếp xúc rộng cho ánh sáng và View nhìn tốt nhất cho các phòng nghỉ của khách sạn.
Dưới đây là phương án thiết kế concept sơ bộ của khách sạn.