Deli 4B BBQ Restaurant

Deli 4B BBQ Restaurant

Nhà hàng cafe

Investor: Deli 4B BBQ.
Location: Số 52 Võ Thị Sáu, Hà Nội,
Project Year: 2018
Area: 400.0 m2
Design - Construction: 5AArchitects
Construction: 5AArchitects

Thiết kế nhà hàng BBQ 4B mang phong cách đơn giản, kết hợp sử dụng các vật liệu giảm chi phí đầu tư cho chủ nhà hàng. Quy mô nhà hàng với 4 tầng, mỗi tầng 60m2.