Container in the forest

Container in the forest

Khách sạn nghỉ dưỡng

Cửa Lò là bãi biển nổi tiếng của Việt Nam, du lịch phát triển đi cùng quá trình đô thị hóa, các công trình xây dựng bê tông hóa làm cho bề mặt công trình nhàm chán, tăng hấp thụ nhiệt dẫn đến tiêu tốn năng lượng. Môi trường thiếu cây xanh, không khí ô nhiễm, khói bụi từ quá trình xây dựng công trình. Chủ đầu tư muốn xây dựng một khách sạn nghỉ dưỡng gần biển Cửa Lò, hướng đến giới trẻ và những gia đình trẻ, một khách sạn có tính đặc trưng và phù hợp thị hiếu hiện đại. Số lượng phòng nghỉ được khống chế từ 15 đến 20 phòng, có 2 loại phòng đơn và phòng đôi, đáp ứng cho nhu cầu riêng lẻ, gia đình, hoặc nhóm bạn đi cùng.

Từ đề bài đó, chúng tôi thiết kế khách sạn “Container Hotel In Forest”. Ý tưởng bắt nguồn từ trò chơi rút gỗ Jenga, sử dụng tổ hợp hình khối từ những Container cũ, tái chế, những khối màu sắc được rút, xoay, trượt, để tạo lên những khoảng không gian rỗng và phân lớp tầng bậc. Những khoảng rỗng này tạo ra tính tầng bậc kết hợp với cây xanh nhằm mục đích giảm diện tích bề mặt tiếp xúc bức xạ nhiệt, mang lại không gian sống, nghỉ dưỡng trong lành, góp phần bảo vệ môi trường.

------------------------------

Cua Lo is a famous beach in Vietnam, tourism development leads to urbanization, the construction of concrete materials makes the surface of the building boring, that increases the heat absorption which leads to wasted energy. Environment lack of greenery, polluted air, dust from the construction process. The investor wants to build a resort hotel near Cua Lo Beach, targeting young people and families young, a hotel that is characteristic and suitable for modern tastes. The number of rooms is limited to 15 to 20 rooms, there are 2 types of single and double rooms, tailored to your individual needs, family or group of friends.

From that point of view, we designed the hotel “Container Hotel In Forest”. The idea comes from the Jenga wooden game, using blocks of cubes from old containers, recycled, colored blocks are drawn, rotated, slid, to create empty spaces and layered layers. These voids create the hierarchy associated with trees in order to reduce the surface area of the radiation exposure, bring living space clean, contributing to environmental protection.

Investor:        Ms. Hương
Location:        Cua Lo, Nghe An, Viet Nam
Project Year:  2018
Area:              1550 m2
Design:           5AArchitects