Hoàn Villa

Hoàn Villa

Nhà ở biệt thự

Owners/Chủ nhà: Mr. Hoàn
Location/Địa điểm: Bac Giang, Viet Nam
Project Year/Năm Thiết kế: 2018
Area/Diện tích: 1000m2
Design Construction/Thiết kế thi công: 5AArchitects